Odpowiedź na maile z postulatem zmian w KRiO

Poniżej cała odpowiedź, jaką poważnie zainteresowany Specjalista z Kancelarii Sejmu wystosował do mnie oraz wszystkich innych wysyłających maila z postulatem zmian w KRiO. Po szczegółowej analizie każdej wiadomości uprzejmie odpowiada z pomocą komend kopiuj-wklej:

Warszawa, 26 czerwca 2013 r.

Kancelaria Sejmu Biuro Korespondencji i Informacji

ul. Wiejska 4/6/8 

00-902 Warszawa

BKI-141-12837/13 

Pan Filip Kuczma

W odpowiedzi na list z dnia 14 czerwca 2013 r. Biuro Korespondencji i Informacji Kancelarii Sejmu uprzejmie wyjaśnia, że ewentualna zmiana obowiązujących przepisów wymaga podjęcia inicjatywy ustawodawczej i złożenia stosownego projektu ustawy – zgodnie z regułami legislacji – przez uprawnione podmioty, wymienione w art. 118 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej . Zalicza się do nich: posłów (15 podpisujących projekt lub komisja), Senat, Prezydenta RP, Radę Ministrów a także w ramach inicjatywy obywatelskiej grupę co najmniej 100.000 obywateli mających prawo wybierania do Sejmu , którzy zgodnie z ustawą z dnia 24 czerwca 1999 r. o wykonywaniu inicjatywy ustawodawczej przez obywateli (Dz. U. Nr 62, poz. 688) złożyli swoje podpisy na wykazie osób popierających projekt. Aktualnie do Sejmu nie wpłynął projekt ustawy, przewidujący wprowadzenie postulowanych zmian. Pragniemy też poinformować, że kwestie podnoszone w liście były przedmiotem interpelacji poselskiej nr 12359 do Ministra Sprawiedliwości. Z udzielonej odpowiedzi wynika, że w ramach Komisji Kodyfikacyjnej Prawa Cywilnego został powołany zespół problemowy ds. prawa rodzinnego, którego zadaniem jest przegląd prawa rodzinnego i opiekuńczego oraz zaproponowanie ewentualnych zmian. Przedstawiając powyższe dziękujemy za nadesłane uwagi. Informujemy, że wszelkie dane zawarte w przekazanej do naszego Biura Korespondencji są szczegółowo analizowane. W miarę możliwości stanowią podstawę materiałów informacyjnych przygotowywanych dla organów Sejmu, a także źródło informacji o opiniach i poglądach obywateli, do których mają dostęp wszyscy posłowie. Sposób wykorzystania materiałów w ewentualnych pracach legislacyjnych należy do swobodnego uznania tych organów. Główny Specjalista

Imię i nazwisko Głównego Specjalisty wycięte specjalnie

Add Comment RegisterDodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

* Copy This Password *

* Type Or Paste Password Here *

5 048 Spam Comments Blocked so far by Spam Free Wordpress

Możesz użyć następujących tagów oraz atrybutów HTML-a: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>